ΑΦΜ και ΑΜΚΑ τέλος: Η νέα 12ψηφια ταυτότητα που τα αντικαθιστά και θυμίζει δίπλωμα οδήγησης

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ τέλος: Η νέα 12ψηφια ταυτότητα που τα αντικαθιστά και θυμίζει δίπλωμα οδήγησης

Νέα 12ψηφια ταυτότητα: Ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, θα αντικατασταθούν από έναν αριθμό.

Νέα 12ψηφια ταυτότητα: Ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, θα αντικατασταθούν από έναν αριθμό. Τον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη. Στόχος, εκτός των άλλων είναι οι «εύκολες συναλλαγές» με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω των ψηφιακών «εργαλείων».

Με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση προετοιμάζεται να εισάγει τον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη. Ουσιαστικά μια νέα ταυτότητα που οπτικά θα μοιάζει με το δίπλωμα οδήγησης, όμως, οι δυνατότητές του θα είναι περισσότερες.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα απλοποιήσει τις συναλλαγές με το κράτος, αυτοματοποιώντας διαδικασίες, δεδομένου ότι στο εγγύς μέλλον ο «Προσωπικός Αριθμός» θα είναι ο μοναδικός αριθμός που κάθε πολίτης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Είναι η πρώτη απόπειρα ενιαίας ταυτοποίησης των πολιτών, διασταυρώνοντας τα στοιχεία βάσει ονοματεπωνύμου, ημερομηνίας γέννησης, πατρωνύμου, μητρωνύμου κ.λπ.

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ τέλος: Η νέα 12ψηφια ταυτότητα που τα αντικαθιστά και θυμίζει δίπλωμα οδήγησης

Αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών με τον νέο προσωπικό αριθμό πολίτη και τον αριθμό της ταυτότητας.

Το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι εκτός από τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης, η κυβέρνηση προωθεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών προς το καλύτερο.

Η παροχή αυτού του αριθμού σε κάθε πολίτη θα συμβάλει στην απλούστευση και αυτοματοποίηση της αναγνώρισης τους. Παράλληλα θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά συστήματα.

Στο κέντρο των συναλλαγών θα βρίσκεται η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου καλύπτει την επόμενη διετία.

Σε πρώτη φάση ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη θα έχει τα 9 ψηφία του σημερινού ΑΦΜ, τον οποίο σταδιακά θα αντικαταστήσει. Στη συνέχεια, όμως, θα προστεθούν τρία επιπλέον αριθμητικά στοιχεία. Συνεπώς, θα είναι 12ψήφιος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη:

«Οι υπηρεσίες που αφορούν τη χρήση ΑΜΚΑ, τη χρήση ΑΦΜ, τη χρήση αριθμού δελτίου ταυτότητας, εν τέλει θα είναι όλα αυτά με έναν αριθμό και μόνο. Ενοποιεί την εξυπηρέτηση του πολίτη στον γκισέ στην επαφή του με το Δημόσιο».

Ο Προσωπικός Αριθμός θα χορηγείται υποχρεωτικά στα φυσικά πρόσωπα. Δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου, ενώ η ταυτοποίηση των στοιχείων θα γίνει μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Προτεινόμενα