«Άγιε Άγγελε, εσύ που είσαι φύλακας»: Η θαυματουργή προσευχή για τους αγνοούμενους

«Άγιε Άγγελε, εσύ που είσαι φύλακας»: Η θαυματουργή προσευχή για τους αγνοούμενους

Προσευχή: Τα λόγια για τους αγνοούμενους

Μία θαυματουργή προσευχή που ανακουφίζει και βοηθά, καταγράφεται στο παρακάτω άρθρο. Τα λόγια αυτά στους Αγγέλους, θα φέρουν κοντά σας, τα πρόσωπα που αγνοούνται και θα βοηθήσουν την ψυχή σας να γαληνέψει από τον πόνο, τη στεναχώρια και την ανησυχία.

Άγιε Άγγελε, εσύ που είσαι φύλακας (προστάτης) της αθλίας ψυχής μου και της ταλαίπωρης ζωής μου, μή με εγκαταλείψης τον αμαρτωλό, μήτε να απομακρυνθής από μένα εξ αιτίας της χαυνότητός μου. Μή επιτρέψης στον πονηρό δαίμονα να κυριαρχήσει επάνω μου κατατυραννώντας αυτό το θνητό μου σώμα.

«Άγιε Άγγελε, εσύ που είσαι φύλακας»: Η θαυματουργή προσευχή για τους αγνοούμενους

Η δύναμη της προσευχής για τους αγνοούμενους

Κράτησε το ταλαίπωρο και παράλυτο χέρι μου και οδήγησέ με στην οδό της σωτηρίας. Ναι, άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που είσαι φύλακας και σκεπαστής της αθλίας ψυχής μου και του αθλίου σώματός μου, συγχώρησέ με για όλα εκείνα με τα οποία σε ελύπησα όλες τις ημέρες της ζωής μου, και για όσα αμάρτησα την σημερινή ημέρα. Σκέπασέ με και τούτη τη νύκτα και διαφύλαξέ με από κάθε επήρεια του αντιπάλου διαβόλου, για να μή παροργίσω τον Θεό με κάποιο αμάρτημα. Και συνάμα πρέσβευε για χάρι μου προς τον Κύριο, να με στερεώση στον θείο φόβο (=σεβασμό) και να με κάνη δούλο άξιο της αγαθότητός του. Αμήν.

Προτεινόμενα