Άγιος Παΐσιος: «Να δοξάζουμε το Θεό όχι μόνο όταν είμαστε καλά, αλλά και όταν περνάμε δύσκολες δοκιμασίες»

Άγιος Παΐσιος: Τα σοφά λόγια του

Τὸ «δόξα σοι ὁ Θεὸς» εἶναι ἀνώτερο καὶ ἀπὸ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ».

Ἔλεγε ὁ Πάπα-Τύχων:

Τὸ “Κύριε ἐλέησον” ἔχει ἑκατὸ δραχμές, τὸ “δόξα σοι ὁ Θεὸς” ἔχει χίλιες δραχμές εἶναι δηλαδὴ πολὺ πιὸ ἀκριβό.

Ἤθελε νὰ πῆ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζητάει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἀνάγκη, ἐνῶ δοξολογεῖ τὸν Θεὸ ἀπὸ φιλότιμο, καὶ αὐτὸ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία.

Άγιος Παΐσιος: «Να δοξάζουμε το Θεό όχι μόνο όταν είμαστε καλά, αλλά και όταν περνάμε δύσκολες δοκιμασίες»

Τα σοφά λόγια του Αγίου Παϊσίου

Συνιστοῦσε μάλιστα νὰ λέμε τὸ «δόξα σοι ὁ Θεὸς», ὄχι μόνο ὅταν εἴμαστε καλά, ἀλλὰ καὶ ὅταν περνᾶμε δοκιμασίες, γιατί καὶ τὶς δοκιμασίες τὶς ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς γιὰ φάρμακα τῆς ψυχῆς.

-Γέροντα, μερικὲς φορές, ὅταν λέω «δόξα τῷ Θεῶ», νιώθω μέσα μου ἕνα φτερούγισμα.
Τί εἶναι αὐτό;

-Ἀγαλλίαση πνευματικὴ εἶναι. Τώρα, ἐπειδή μοῦ ἔδωσες χαρὰ ποὺ λὲς «δόξα τῷ Θεῶ», ἀπὸ τὴν χαρά μου θὰ ἀρχίσω νὰ… γράφω «δόξα τῷ Θεῶ, δόξα τῷ Θεῶ», καὶ θὰ γεμίσω μία κόλλα χαρτὶ μὲ τὸ «δόξα τῷ Θεῶ»!

Ὁ Θεὸς νὰ σὲ ἀξιώση στὴν ἄλλη ζωὴ νὰ εἶσαι μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους ποὺ δοξολογοῦν συνέχεια τὸν Θεό.
Ἀμήν.

Άγιος Παΐσιος

Σχολιάστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν