Χωρίς πόνο γέννησε η Παναγία Θεοτόκος τον Ιησού: Η αλήθεια πίσω από το μυστήριο

Χωρίς πόνο γέννησε η Παναγία Θεοτόκος τον Ιησού: Η αλήθεια πίσω από το μυστήριο

Παναγία: Ο Χριστός γεννήθηκε χωρίς πόνους

Όταν η Παναγία μας γεννούσε τον Ιησού, δεν βίωσε τις φυσικές ωδίνες και τους πόνους του τοκετού, όπως νοιώθουν όλες οι άλλες γυναίκες.

Εφόσον η σύλληψη του Κυρίου έγινε χωρίς σπορά ανδρική, αυτή δε (η σύλληψη) καθώς και η γέννηση του Χριστού δεν παρέβλαψε την παρθενία της τεκούσης Μητρός, μέσα στο πλέγμα αυτό των απορρήτων θαυμασίων του Θεού εντάσσεται όχι μόνο ο αλόχευτος τόκος, αλλά και η ανώδυνη γέννηση του Υιού της.

Χωρίς πόνο γέννησε η Παναγία Θεοτόκος τον Ιησού: Η αλήθεια πίσω από το μυστήριο

Το θαύμα της θρησκείας και της Παναγίας μας

Άλλωστε ο επώδυνος τόκος ήταν για την γυναίκα ειδικό τίμημα της παρακοής, σύμφωνα με την κατάρα που έδωσε ο Θεός στην προμήτορα Εύα: «Και τη γυναικί είπε: πληθύνων πληθυνώ τας λύπας σου και τον στεναγμόν σου· εν λύπαις τέξη τέκνα»(Γένεση 3,16). Από το χωρίο συνάγεται, ότι αν δεν αμάρτανε η Εύα, θα γεννούσε χωρίς λύπες και πόνους τα τέκνα της.

Η Μαρία εξαιρείται από τον κανόνα αυτόν, διότι ο τόκος της δεν εντάσσεται στη φυσική ροή κάθε άλλης ανθρώπινης γέννησης, σ’ αυτόν δε δεν υπάρχει κανένα ίχνος της μεταπτωτικής φύσεως, που έπεσε στην αμαρτία και το θάνατο.

Προτεινόμενα