Χρυσά διαβατήρια: Οι ευρωβουλευτές απαιτούν να σταματήσει η πώλησή τους

Χρυσά διαβατήρια: Οι ευρωβουλευτές απαιτούν να σταματήσει η πώλησή τους

Χρυσά διαβατήρια: «Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη δεν πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα»

Χρυσά διαβατήρια: Μεγάλη είναι η οργή των ευρωβουλευτών σχετικά με την πώληση των λεγόμενων «χρυσών διαβατηρίων». Ζητούν λοιπόν να «μην υπάρχει είσοδος fast-track για εγκληματίες». Αλλά και «η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη δεν πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα». Οι περισσότεροι εκ των ευρωβουλευτών τόνισαν ότι θα πρέπει να πάψει να υπάρχει η δυνατότητα για προγράμματα ιθαγένειας μέσω επενδύσεων. Ακόμα κατηγόρισαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως έχει ήδη καθυστερήσει πολύ να ξεκινήσει τις διαδικασίες για παραβάσεις κατά της Κύπρου και της Μάλτας για αυτό το θέμα.

Χρυσά διαβατήρια: Οι ευρωβουλευτές απαιτούν να σταματήσει η πώλησή τους

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τα προγράμματα «ιθαγένειας μέσω επενδύσεων» των χρυσών διαβατηρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε τον Ιανουάριο του 2019 ομάδα εμπειρογνωμόνων με εκπροσώπους όλων των κρατών μελών της ΕΕ για την ανάπτυξη κοινών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών. Ωστόσο, μετά από τέσσερις συνεδριάσεις μέσα στο 2019, η ομάδα δεν έχει συνεδριάσει μέχρι στιγμής το 2020.

Η Κύπρος, η Μάλτα και η Βουλγαρία είναι τρεις εκ των χωρών της ΕΕ όπου κάποιος μπορεί να αποκτήσει ιθαγένεια μέσω επενδύσεων. Επιπρόσθετα, άλλα 19 κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προγράμματα «χρυσής βίζα», παρέχοντας άδειες μόνιμης παραμονής σε επενδυτές.

Σε συζήτηση με τον Επίτροπο Δικαιοσύνης Ντιντίρ Ρέντερς, οι ευρωβουλευτές ανέδειξαν τους κινδύνους που ενέχουν τα προγράμματα αυτά. Αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στη φοροδιαφυγή, στη διαφθορά και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Τόνισαν ακόμη ότι η παραχώρηση της ιθαγένειας της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών από κάποια κράτη μέλη χωρίς κατάλληλους ελέγχους και διαφάνεια έχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οδηγεί δε, στην διάβρωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την υποβάθμιση των κοινών αξιών στην ΕΕ.

Τέλος, κάμποσοι ομιλητές ανέφεραν το πρόσφατο σκάνδαλο που ξέσπασε στην Κύπρο. Όπου υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Βουλής, έχουν καταγραφεί με κρυφή κάμερα να προσφέρονται να βοηθήσουν έναν Κινέζο επιχειρηματία με ποινικό μητρώο να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο μέσω του προγράμματος «ιθαγένειας μέσω επενδύσεων».

Προτεινόμενα