Δυτική Μακεδονία: Στήριξη 5 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δυτική Μακεδονία: Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή από 27/1 έως 3/3

Δυτική Μακεδονία: Τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποφάσισε να στηρίξει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λόγω κορονοϊού. Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί όλο αυτό το διάστημα, καθώς παραμένουν κλειστές λόγω των μέτρων του lockdown, θα στηριχτούν οικονομικά.

Η οικονομική στήριξη θα προκύψει με πόρους του ΕΣΠΑ αλλά και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπίδης. Και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτή την οικονομική ενίσχυση, πρόκειται να στηριχτούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που λόγω των χαμηλών εσόδων το 2019. Δεν επωφελήθηκαν από την προηγούμενη επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα στηριχτούν οικονομικά θα πάρουν τα χρήματα με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Η οποία θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρισης το 2019. Η δε επιχορήγηση θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και 1.800 ευρώ στο μέγιστο ποσό.

Δυτική Μακεδονία: Στήριξη 5 εκατ.€ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για στήριξη από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, περιλαμβάνονται αναλυτικά ο προσδιορισμός των ΚΑΔ των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης.

Μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας στο χρονικό διάστημα από 27 Ιανουαρίου έως 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00. Οι δε προτάσεις, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr/mis.

Σχολιάστε.

Ίσως σας ενδιαφέρουν

clo