Έκτακτο χριστουγεννιάτικο επίδομα για ανέργους: Οι δικαιούχοι που θα λάβουν 400 ευρώ και η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών

by Newsroom i-diakopes.gr
Έκτακτο χριστουγεννιάτικο επίδομα για ανέργους: Οι δικαιούχοι που θα λάβουν 400 ευρώ και η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι άνεργοι ναυτικοί προβλέπεται να λάβουν έκτακτο επίδομα 400 ευρώ υπό την μοργή βοηθήματος για τις εορτές Χριστουγέννων από τον Οίκο Ναύτου.

Η οικονομική ενίσχυση δίνεται στους άνεργους ναυτικούς, υπό προϋποθέσεις, που περιγράφονται αναλυτικά σε κοινή απόφαση των υπουργών Ναυτιλίας και Οικονομικών.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς καθορίζεται ως εξής:

Σε όλους τους δικαιούχους άνεργους ναυτικούς το ποσό ανέρχεται σε : 400,00 € (τετρακόσια ευρώ).

Έκτακτο χριστουγεννιάτικο επίδομα για ανέργους: Οι δικαιούχοι που θα λάβουν 400 ευρώ και η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ: Η κατάθεση των δικαιολογητικών

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 28/11/2022 έως και 23/12/2022.

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα, από 28/11/2022 έως και 22/12/2022.

Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ως εξής:

  • Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους ναυτικούς κατοικούν στην Αθήνα και Πειραιά.
  • Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως (με την επίδειξη του ναυτικού φυλλαδίου και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) με σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 και αυστηρά στις οριζόμενες ημερομηνίες και ώρες όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου του ναυτικού.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:

Έκτακτο χριστουγεννιάτικο επίδομα για ανέργους: Οι δικαιούχοι που θα λάβουν 400 ευρώ και η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Προτεινόμενα