Γέροντα δώσε μου μία ευχή για να συμμαζέψω το νου μου

Άγιος Παΐσιος : Γέροντα δώσε μου μία ευχή για να συμμαζέψω το νου μου

Εύχομαι να μαζευθή ο νους σου στην καρδιά. Τί εννοούμε, όταν λέμε «καρδιά»;

Η καρδιά δεν είναι στάμνα, που μέσα της θα βάλουμε τον νου· η καρδιά είναι αυτό που νιώθουμε.

Επομένως, όταν λέμε «να συμμαζευθή ο νους μέσα στην καρδιά», εννοούμε να συμμαζευθή στην αγάπη, στην καλωσύνη, στην λαχτάρα, σε αυτό το σκίρτημα, σε αυτό το γλυκό πράγμα…

Γέροντα δώσε μου μία ευχή για να συμμαζέψω το νου μου

Τα λόγια του Αγίου Παϊσίου για να συμμαζευτεί ο νους

Αφού ο Θεός είναι Αγάπη και η καρδιά έχει αγάπη, αν η καρδιά είναι εξαγνισμένη, τότε ο άνθρωπος έχει μέσα του τον Θεό. «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου…».

Να Τον αγαπήσης με όλο σου το είναι.

Αν ο νους γλυκαθή από την αγάπη και την καλωσύνη της καρδιάς, όταν θα λέη το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», θα συγκλονίζεται ολόκληρος.

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Σχολιάστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν