Κύπρος αστροτουρισμός: Το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα που θα τονώσει τον τουρισμό

Κύπρος αστροτουρισμός: Το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα που θα τονώσει τον τουρισμό

Κύπρος αστροτουρισμός: Η νέα πρωτοπόρα έρευνα που θα αναβαθμίσει τη τουριστική βιομηχανία στο νησί

Κύπρος αστροτουρισμός: Το πρόγραμμα «Αστροτουρισμός στην Κύπρο» πρόκειται να υλοποιήσει το νησί. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα έχει διάρκεια 3 ετών και θα προσπαθίσει να αναβαθμίσει τον τουρισμό στο νησί.

Το Έργο INTEGRATED/0918/0038, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Παράλληλα το πρόγραμμα θα φροντίσει να αξιοποιήσει την έρευνα και την ανάπτυξη του αστροτουρισμού στην Κύπρο, πάντοτε με επαγγελματικό τρόπο.

Κύπρος αστροτουρισμός: Το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα που θα τονώσει τον τουρισμό

Δείτε τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα αστροτουρισμού στην Κύπρο

Το πρόγραμμα εριλαμβάνει κυρίως τη δημιουργία κινητών αστροτουριστικών πάρκων, χωριών και τουριστικά πακέτα.

Ο σκοπός είναι :

η δημιουργία ενός νέου κλάδου στην κατηγορία τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος στην Κύπρο, κάτω από την ομπρέλα βιώσιμου τουρισμού,

η πιστοποίηση επιλεγμένων τοποθεσιών ως Dark Sky και

η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Τέλςο, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου 2023.

Προτεινόμενα