Νέα δεδομένα: Αλλάζουν όλα από σήμερα – Ταυτότητα και δίπλωμα στο κινητό – Τι πρέπει να κάνετε

Gov.gr Wallet: Βήμα – βήμα όλα όσα πρέπει να κάνετε

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, ξεκινά από σήμερα την πρώτη του Νοεμβρίου, η δυνατότητα επίδειξης ταυτότητας και διπλώματος μέσω κινητού σε τράπεζες και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το ΦΕΚ, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οποίοι υπέχουν υποχρέωση τήρησης φωτοαντίγραφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή στοιχείων αυτού, ο έλεγχος ταυτοποίησης πραγματοποιείται με επίδειξη του εγγράφου.

Στην συνέχεια, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των φορέων της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζει στο εξουσιοδοτημένο σύστημα του φορέα τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου και αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του τελευταίου, μέσω σχετικής ειδοποίησης, αριθμός ασφαλείας, τον οποίο το φυσικό πρόσωπο γνωστοποιεί στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και πραγματοποιείται η άντληση, μέσω διαλειτουργικότητας ή διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interfaces – API’s), των στοιχείων, ή εγγράφου που φέρει ιδίως τα στοιχεία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άντλησης του ανωτέρω εγγράφου κατά τα ως άνω, το εκδοθέν έγγραφο τηρείται στα πληροφοριακά συστήματα των φορέων της παρ. 1 με δική τους ευθύνη, για όσο χρόνο απαιτείται.

Η τήρηση του ως άνω εγγράφου από τους παραπάνω φορείς είναι ισοδύναμη με την τήρηση φωτοαντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή στοιχείων αυτού.»

Νέα δεδομένα: Αλλάζουν όλα από σήμερα – Ταυτότητα και δίπλωμα στο κινητό – Τι πρέπει να κάνετε

Στο κινητό ταυτότητα και δίπλωμα – Τι αλλάζει στις τράπεζες

Υπενθυμίζεται οτι το Gov.gr Wallet δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και επίδειξης των νέων ψηφιακών δελτίων ταυτότητας και ψηφιακών αδειών οδήγησης από τον πολίτη. Τα νέα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και της άδειας οδήγησης είναι ψηφιακά έγγραφα που εκδίδονται μέσω του gov.gr και είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το Gov.gr Wallet δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και ελέγχου των νέων ψηφιακών δελτίων ταυτότητας και ψηφιακών αδειών οδήγησης.

Τα νέα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και της άδειας οδήγησης είναι ψηφιακά έγγραφα που εκδίδονται μέσω του gov.gr και είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για την δημιουργία ψηφιακού δελτίου ταυτότητας και άδειας οδήγησης είναι απαραίτητοι οι προσωπικοί σας κωδικοί TaxisNet και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕΠ. Για την χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Στην ουσία η επίδειξη ταυτότητας κα διπλώματος μέσω κινητού έχει ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι ωστόσο, απο τη διαδικασία αυτή ωστόσο, είχαν εξαιρεθεί, μέχρι και σήμερα, οι τράπεζες και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας καθότι χρειάζονταν χρόνο για να ξεκινήσουν τις διαδικασίες.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Σχολιάστε.

Ίσως σας ενδιαφέρουν

clo