Νέα οικονομική βοήθεια για 12 μήνες: Οι δικαιούχοι που θα λάβουν 200 ευρώ και πως θα κάνετε την αίτηση

by Newsroom i-diakopes.gr
Νέα οικονομική βοήθεια για 12 μήνες: Οι δικαιούχοι που θα λάβουν 200 ευρώ και πως θα κάνετε την αίτηση

ΟΑΕΔ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα των 200 ευρώ

Στο πλαίσιο οικονομικής στήριξης των ευάλωτων ομάδων, οι μακροχρόνια άνεργοι πέρα από την επιταγή ακριβείας μπορούν να κάνουν αίτηση και για το επίδομα των 200 ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν υποβάλλοντας μία αίτηση να λαμβάνουν για διάστημα ενός έτους το ποσό των 200 ευρώ ανά μήνα.

Για την υποβολή της αίτησης, οι δικαιούχοι θα χρειαστούν μόλις δύο δικαιολογητικά και τα στοιχεία τους, όπως ΑΜΚΑ και ταυτότητα.

Νέα οικονομική βοήθεια για 12 μήνες: Οι δικαιούχοι που θα λάβουν 200 ευρώ και πως θα κάνετε την αίτηση

ΟΑΕΔ: Οι δικαιούχοι και η αίτηση για το επίδομα των 200 ευρώ

Το επίδομα αφορά σε μακροχρόνια άνεργους από 20 έως 66 ετών, των οποίων έχει λήξει η τακτική επιδότηση και δεν πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

  • Aυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services -Μέσω των ΚΕΠ

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Προτεινόμενα