Ο λόγος που ο Θεός δημιούργησε αυτούς που γνώριζε ότι θα πέσουν σε μεγάλες αμαρτίες

Θεός: Δημιουργεί αγαθά όλα όσα δημιουργεί

Ο Θεός είναι προγνώστης αυτών που θα συμβούν και δημιουργεί τα δημιουργήματά Του εκ του μηδενός. Φυσικά, δεν γνώριζε ότι υπάρχον ή ότι επρόκειτο να υπάρξουν άνθρωποι κακοί.

Διότι η γνώση αναφέρεται σ’ αυτά που υπάρχουν και η πρόγνωση αναφέρεται σ’ αυτά που οπωσδήποτε θα συμβούν, προηγείται δηλαδή η ύπαρξη και μετά ακολουθεί η καλή ή κακή ύπαρξη.

Αν όμως – παρ’ όλο που επρόκειτο να δημιουργηθούν χάρη στην αγαθότητα του Θεού – τους εμπόδιζε να δημιουργηθούν, το ότι επρόκειτο να γίνουν κακοί εξ αιτίας της δικής τους προαίρεσης, τότε το κακό θα νικούσε την αγαθότητά του Θεού.

[Δηλαδή η αγαθότητα του Θεού που τον ωθεί στην δημιουργία του ανθρώπου, δεν μπορεί να υποκύψει στο κακό και να μην τον δημιουργήσει.]

Ο λόγος που ο Θεός δημιούργησε αυτούς που γνώριζε ότι θα πέσουν σε μεγάλες αμαρτίες

Τα δημιουργήματα Του Θεού γίνονται καλά ή κακά εξ αιτίας της δικής του προαίρεσης

Ο Θεός λοιπόν τα δημιουργεί αγαθά όλα όσα δημιουργεί, γίνεται δε ο καθένας καλός ή κακός εξ αιτίας της δικής του προαίρεσης.

Λοιπόν αν και είπε ο Κύριος: «Συνέφερε τω ανθρώπω εκείνω, ει ουκ εγεννήθη» (Ματθαίος 26:24) το έλεγε όχι επικρίνοντας την δημιουργία του, αλλά την κακία που προστέθηκε στο δημιούργημά Του εξ αιτίας της δικής του προαίρεσης και απερισκεψίας.

Διότι η απερισκεψία της γνώμης του αχρήστευσε την ευεργεσία του Δημιουργού, όπως ακριβώς αν κάποιος, αφού δεχτεί πλούτο και εξουσία από έναν βασιλιά, θα καταδυναστεύσει τον ευεργέτη του, αυτόν ο βασιλιάς, αφού τον υποτάξει όπως του αξίζει, θα τον τιμωρήσει, αν τον δει να παραμένει μέχρι τέλους στην εξουσία του τυράννου.

Σχολιάστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν