ΟΑΕΔ δωρεάν σπίτια: Το νομοσχέδιο για τους ευάλωτους πολίτες – ποιοι είναι οι δικαιούχοι

by Αντώνης Βαλμάς

ΟΑΕΔ δωρεάν σπίτια: Οι ευάλωτοι πολίτες που δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα

ΟΑΕΔ δωρεάν σπίτιαΔωρεάν σπίτια για κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς οικογένειες, σε όλη την Ελλάδα, θα αρχίσει να παρέχει το κράτος. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι υπό διαβούλευση η οποία θα έχει ολοκληρωθεί στις 29 Οκτωβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του OAEΔ θα είναι υπεύθυνο για να ορίζει την κατανομή των σπιτιών σε συνεργασία και συνεννόηση με το υπουργείο Εργασίας και αφού θα έχουν καθοριστεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις. Σύμφωνα πάντα με τα όσα θα ορίζει το αναμενόμενο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που έχει μπει ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Αναλυτικότερα, τι ορίζεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»:

ΟΑΕΔ δωρεάν σπίτια: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ευάλωτες ομάδες

Τι ορίζει το νομοσχέδιο για την δωρεάν παροχή σπιτιών από τον ΟΑΕΔ

Άρθρο 47 Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ

1.Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.

2.Ως έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ορίζονται ενδεικτικά τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους. Το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..

3.Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατοικιών που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει του άρθρου 8 του β.δ. 803/1970 (Α΄271), συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για την προετοιμασία της διαδικασίας διάθεσης των κατοικιών. Κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 και για την υποβολή σχετικής γνωμοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

5.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση της παρ. 1 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται σύντομα καθώς και το να ψηφιστεί η σχετική διάταξη που θα οριστικοποιεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις.

Σχολιάστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν