Σίγουρα δεν το ξέρει ούτε… ο λογιστής σου: Το άγνωστο επίδομα των 600 ευρώ που το παίρνεις μόνο με 1 προϋπόθεση

by Maria Giannoutsou
Σίγουρα δεν το ξέρει ούτε… ο λογιστής σου: Το άγνωστο επίδομα των 600 ευρώ που το παίρνεις μόνο με 1 προϋπόθεση

Από 1η Σεπτεμβρίου 2024, θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το άγνωστο επίδομα του ΟΠΕΚΑ από 300 έως 600 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τη λεγόμενη Εισοδηματική Ενίσχυση που δίνεται σε οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ‎‎ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/δικαιούχοι θα μπορούν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2024 να εισέλθουν στην πλατφόρμα αυτή με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet.

Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα τα εξής:

1.Τα ποσά
600 ‎ευρώ το χρόνο είναι η ενίσχυση αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ‎ ευρώ

300 ‎ευρώ το χρόνο είναι η ενίσχυση αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ‎ ευρώ και 4.700 ‎ευρώ

Ποιοι πολίτες δικαιούνται την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση;
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες ( σύζυγοι με ή χωρίς ανήλικα τέκνα) συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών ( ένας εκ των συζύγων και τουλάχιστον 1 παιδί) όπου ένα τουλάχιστον μέλος τους έχει την ιδιότητα:

α) του Έλληνα πολίτη

β) πολίτη της ΕΕ

γ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο(Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και

δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εξ αυτών.

Πώς υπολογίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα;
Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετρούνται το φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Δεν προσμετρούνται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Παιδιού, το Επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία καθώς και η εισοδηματική ενίσχυση που χορηγείται σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Ο υπολογισμός γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας αυτόματα από την Α.Α.ΔΕ

Πού μπορώ να υποβάλλω αίτηση;
Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Α μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω με την αίτηση;
Δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών από τον αιτούντα καθώς τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται από τους αρμόδιους φορείς.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως η διάσταση, διάζευξη μπορεί να απαιτηθεί η προσκόμιση στα Κ.Ε.Π. δικαιολογητικών για την επιμέλεια παιδιών (Στην εφαρμογή θα εμφανίζεται σχετική επισήμανση).

Προτεινόμενα