Στα …24 ευρώ ο καφές για τους ανεμβολίαστους!

Στα …24 ευρώ ο καφές για τους ανεμβολίαστους!

Ανεμβολίαστοι: Στα 24 ευρώ ο καφές τους.

Ανεμβολίαστοι: Από τις 15 Ιουλίου και μετά οι ανεμβολίαστοι οφείλουν να έχουν υποβληθεί σε μοριακό ή rapid test. Μετά από την εξέταση τους θα μπορούν να επισκεφθούν έναν μεικτό εσωτερικό χώρο σε επιχείρηση εστίασης.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;Ένας καφές δεν θα τους κοστίζει στην τσέπη 3 ή 4 ευρώ όσο δηλαδή είναι η τιμή καταλόγου. Θα κοστίζει 23 ή 24 ευρώ. 20 ευρώ κοστίζει το rapid test στο οποίο πρέπει να έχουν υποβληθεί, για να μπουν στο κατάστημα.

Υπενθυμίζεται, πως η διενέργεια rapid test μπορεί να γίνεται από ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς. Αυτό με βάση την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε χθες (29/6) κατά τη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου για τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ειδικότερα στο άρθρο 5 στην τροπολογία του νομοσχεδίου με τίτλο «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης […] ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι μέχρι τις 31/12/21 στους φορείς διενέργειας rapid test κορονοϊού προστίθενται οι ιδιώτες γιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, οι ΟΤΑ α βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν και οι ιδιώτες φαρμακοποιοί με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το ιατροτεχνολογικό προϊόν και ότι ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα για το τελικό αποτέλεσμα.

Ας σημειωθεί ότι οι φορείς διενέργειας των τεστ κορονοϊού υποχρεούνται να καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν και τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό).

Στα …24 ευρώ ο καφές για τους ανεμβολίαστους!

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας για τους ανεμβολίαστους και τα test;

«Για τον σκοπό της τήρησης των εθνικών και ταξιδιωτικών μέτρων για την ασφάλεια κατά του κορονοϊού, προστίθενται οι ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, οι ΟΤΑ α’ βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, στους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS- CoV2 (rapid test). Όλα αυτά ενόψει και των μετακινήσεων των υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και των υπηκόων τρίτων χωρών επισκεπτών της χώρας για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021. . Εκείνοι που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν, και οι ιδιώτες φαρμακοποιοί υπό τον όρο της ορθής χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Μάλιστα οφείλουν να έχουν κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα. Τα χρησιμοποιούμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά».

Παράλληλα ο μοριακός έλεγχος (PCR) σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόους τρίτων χωρών θα διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή ιδιωτικές κλινικές. Αυτό θα συμβαίνει ακόμη και αν δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη φυσική εγκατάσταση στον τόπο δειγματοληψίας.

«Στην περίπτωση αυτή η λήψη του δείγματος δύναται να διενεργείται από κινητά κλιμάκια ή από συνεργαζόμενους επαγγελματίες υγείας» δηλαδή από ιδιώτες γιατρούς, νοσηλευτές ή και φαρμακοποιούς.

Ανεμβολίαστοι: Ποιες είναι οι τιμές χρέωσης;

Με την τροπολογία το υπουργείο Υγείας καθορίζει και τις ανώτατες τιμές χρέωσης τις οποίες θα πρέπει να καταβάλουν οι επισκέπτες- τουρίστες. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος καθορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, τα ακόλουθα. (να τονισθεί ότι οι χρεώσεις είναι μη συνυπολογιζόμενες σε αυτές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

  1. Το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορoνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR). Ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€). Ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20€),
  2. Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορoνοϊού SARS-CcV- 2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test). Ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των δέκα ευρώ (10€). Ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των δέκα ευρώ (10€).
Προτεινόμενα