Βιώσιμο ξενοδοχείο: Τι είναι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του – Γιατί το προτιμούν οι πελάτες

Βιώσιμο ξενοδοχείο: Η νέα τάση στον τουρισμό θέτει ως επίκεντρο το περιβάλλον

Βιώσιμο ξενοδοχείο: Τεράστια ανάπτυξη γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια τα βιώσιμα ξενοδοχεία παγκοσμίως. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο που βιώνουμε την πανδημία του κορονοϊού, υπάρχει μία μεγάλη τάση για τα βιώσιμα ξενοδοχεία. Δηλαδή αυτά που βασίζονται στην πράσινη ανάπτυξη και οικονομία και σέβονται το περιβάλλον. Μάλιστα οι ταξιδιώτες είναι πρόθυμοι να βάλουν βαθιά τα χέρια στην τσέπη και να πληρώσουν όσο-όσο για αυτού του είδους τα ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Βιώσιμου Τουρισμού και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ξενοδόχων. Το 90% των ταξιδιωτών θα επιλέξουν τη διαμονή σε ένα βιώσιμο ξενοδοχείο την επόμενη φορά που θα ταξιδέψουν. Ενώ, 3 στους 10 είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για να διαμείνουν σε αυτό.

Τι είναι τα βιώσιμα ξενοδοχεία

Η έννοια του βιώσιμου ξενοδοχείου περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις ξενοδοχειακών καλυμάτων που έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Η λειτουργία του ξενοδοχείου δεν έχει επιπτώσεις στο οικοσύστημα που είναι κτισμένο το κτίριο ή στα περίχωρα. Ενώ, σέβεται την τοπική κοινότητα και χρησιμοποιεί με σεβασμό τους διαθέσιμους πόρους. Η αειφορία είναι εξαιρετικά ανερχόμενη τα τελευταία χρόνια και θα εξακολουθήσει να είναι. Τα οφέλη της δεν είναι σημαντικά μόνο για το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους.

Βιώσιμο ξενοδοχείο: Τι είναι και ποια τα χαρακτηριστικά του

Βιώσιμο ξενοδοχείο: Τι είναι και ποια τα χαρακτηριστικά του

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των βιώσιμων ξενοδοχείων

Για να νοείται ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα ως βιώσιμο, θα πρέπει να διαθέτει κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Το ξενοδοχείο να είναι «σύμφωνο» με το φυσικό τοπίο. Δηλαδή να σέβεται τα φυσικά στοιχεία και να είναι σε αρμονία με αυτά, όσο και με τους ανθρώπους που μένουν κοντά.
  • Να υπάρχει σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Να διατηρείται η βιοποικιλότητα, να είναι μειωμένα τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα και να αποφεύγεται η χρήση μη ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Συνεργασία μεταξύ του ξενοδοχείου και της τοπικής κοινότητας. Να παρέχονται θέσεις εργασίας πρωτίστως τους κατοίκους της γύρω περιοχής.
  • Προώθηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στην κοινότητα.
  • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ξενοδοχείου. Ηλιακή και αιολική ενέργεια και κατασκευή του κτιρίου σύμφωνη με τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
  • Χρήση οργανικών και ανακυκλωμένων υλικών.

Βιώσιμο ξενοδοχείο: Τι είναι και ποια τα χαρακτηριστικά του

Βιώσιμο ξενοδοχείο: Τι είναι και ποια τα χαρακτηριστικά του

Σχολιάστε.

Ίσως σας ενδιαφέρουν

clo