Βορέας: Σχέδιο για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, των χιονοπτώσεων και του παγετού

Βορέας: Σχέδιο για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, των χιονοπτώσεων και του παγετού

Βορέας: Εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιστικής Προστασίας το πρώτο σχέδιο

Βορέας: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε σήμερα το σχέδιο με την κωδική ονομασία «Βορέας». Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών καθώς και στην διαχείριση των συνεπειών των χιονοπτώσεων και του παγετού.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην καθολική, άμεση και συντονισμένη διαχείριση αυτών των φυσικών φαινομένων. Μεταξύ των φορέων σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκρικένα ο στόχος είναι διττός: Αφενός, η υλοιποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων δράσης και της Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων. Αφετέρου, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών των χιονοπτώσεων και του παγετού, από τους εμπλεκόμενους φορείς. Ακόμα, η λήψη δράσεων που προστατεύουν την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και τέλος η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Βορέας: Σχέδιο για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, των χιονοπτώσεων και του παγετού

Δείτε τις δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά σχετικά με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο «Βορέας»

«Το νέο Σχέδιο έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά κρίσιμων Γενικών Σχεδίων για τη θωράκιση της χώρας έναντι κινδύνων από φυσικές. Και τεχνολογικές καταστροφές που έχει επεξεργαστεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μετά από τα Σχέδια «Εγκέλαδος» (σεισμοί), «Δάρδανος» (πλημμύρες), «Ιόλαος» (δασικές πυρκαγιές), «Τάλως» (ηφαιστειακή δραστηριότητα). Καθώς και «Ηράκλειτος» (τεχνολογικά ατυχήματα), θέτουμε στη διάθεση όλων των συναρμόδιων φορέων ένα πλήρες, αναλυτικό σχέδιο δράσεων ετοιμότητας, αλλά και ένα συνεκτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών και των συνεπειών που μπορούν να προκύψουν από φαινόμενα χιονοπτώσεων και παγετού. Ενόψει του χειμώνα, λοιπόν, ενισχύουμε τις δυνάμεις μας, προετοιμαζόμαστε έγκαιρα και για πρώτη φορά, όλοι οι φορείς Πολιτικής Προστασίας λειτουργούν συντονισμένα. Στη βάση ενός κοινού Σχεδίου προετοιμασίας και ενεργειών που δεν επιτρέπει αλληλοεπικαλύψεις και διάχυση της ευθύνης».

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το σχέδιο στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προτεινόμενα