Ανατροπή τώρα με τα ακαθάριστα οικόπεδα

by Newsroom i-diakopes.gr
Ανατροπή τώρα με τα ακαθάριστα οικόπεδα

Μπορεί να δόθηκε παράταση, αλλά ειδικά για τα ακαθάριστα οικόπεδα, αυτή η παράταση έχει πολλούς αστερίσκους.
Τα ακαθάριστα οικόπεδα, αλλά και ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας για τα ακίνητα κοντά σε δασικές εκτάσεις συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους ιδιοκτήτες. Μπορεί να δόθηκε παράταση, αλλά ειδικά για τα ακαθάριστα οικόπεδα, αυτή η παράταση έχει πολλούς αστερίσκους.

Δεν αφορά την υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπέδων να τα καθαρίσουν, αλλά μόνο τη δήλωση στην πλατφόρμα.

Πρόκειται για παράταση δήλωσης στην πλατφόρμα. Οι καθαρισμοί των οικοπέδων πρέπει να έχουν γίνει ήδη. Η πλατφόρμα άνοιξε πριν λίγα 24ωρα, αλλά υποχρέωση των ιδιοκτητών των οικοπέδων είναι ούτως ή άλλως διαχρονικά από την 1η Μαΐου που ξεκινάει αντιπυρική περίοδος. Απλά τώρα κάνουν τη δήλωση.

Το ελάχιστοπρόστιμο έχει οριστεί στα 200 ευρώ για όσους δεν κάνουν τη δήλωση στην πλατφόρμα.

Από εκει και πέρα όσοι δεν εκτελέσουν τον καθαρισμό κινδυνεύουν από πρόστιμο πολύ μεγαλύτερο από 1.000 ευρώ έως 54.000. Το ένα πρόστιμο έχει να κάνει με τη δήλωση στην πλατφόρμα. Το άλλο πρόστιμο έχει να κάνει με την αμέλεια και την παράβαση της πυροσβεστικής διάταξης που ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδα

Σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των οικοπέδων, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων με τον τίτλο Ακαθάριστα Οικόπεδα (apps.gov.gr), οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον καθαρισμό του οικοπέδου τους καθώς και να προχωρήσουν σε καταγγελία για ακαθάριστα οικόπεδα. Παράλληλα οι δήμοι μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να καταχωρούν τους ελέγχους που θα έχουν διενεργήσει καθώς και τα οικόπεδα που πρόκειται να ελεγχθούν απ’ αυτούς.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά φύλλα, καθώς επίσης και την απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών.

β)Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος.

γ)Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ)Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο επισύρει πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης ως δύο έτη και χρηματικό πρόστιμο που φτάνει ως τις 54.000 ευρώ.

Προτεινόμενα