Δώρο Πάσχα: Αυτή την ημερομηνία θα καταβληθεί σε εργαζόμενους που είναι σε αναστολή

Δώρο Πάσχα: Αυτή την ημερομηνία θα καταβληθεί σε εργαζόμενους που είναι σε αναστολή

Δώρο Πάσχα: Αναλυτικά πότε θα καταβληθεί και πώς υπολογίζεται

Δώρο Πάσχα: Περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι σε αναστολή αναμένεται να λάβουν δώρο για το φετινό Πάσχα. Η πληρωμή του δώρου θα αφορά σε εργαζόμενους που είναι σε αναστολή σύμβασης εργασίας από τον Ιανουάριο. Η δε πληρωμή θα γίνει με βάση τα πρότυπα που δόθηκε το δώρο Χριστουγέννων.

Έτσι, η καταβολή θα γίνει σε δύο τμήματα:

  • Το κράτος θα πληρώσει την αναλογία για την αναστολή σύμβασης εργασίας του πρώτου 4μηνου. Με βάση τα 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
  • Ο εργοδότης θα πληρώσει την αναλογία για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος εργάστηκε κανονικά με βάση τον ονομαστικό μισθό του.

Και στις δύο περιπτώσεις, σημείο αναφοράς είναι το 4μηνο Ιανουάριος – Απρίλιος.

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε αναστολή εργασίας από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου χωρίς διακοπή. Λαμβάνουν από το κράτος 267 ευρώ.

Κάθε μήνας αναστολής μεταφράζεται σε 67 ευρώ ως δώρο.

Το δώρο αναμένεται να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου.

Δώρο Πάσχα: Αυτή την ημερομηνία θα καταβληθεί σε εργαζόμενους που είναι σε αναστολή

Αναλυτικά πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα για την πληρωμή του δώρου του Πάσχα

Το επίδομα εορτών του Πάσχα ισούται με ένα μισό μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και 15 ημερομίσθια. Καταβάλλεται ολόκληρο, εάν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας για το διάστημα Ιανουάριος – Απρίλιος 2021. Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν διατηρήσει ακέραιο αυτό το χρονικό διάστημα, θα λάβουν δώρο αξίας 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού τους για κάθε 8 μέρες εργασιακής σχέσης.

Προτεινόμενα