Έκτακτη ανακοίνωση από την Eurobank για όσους έχουν λογαριασμό: Δείτε το άμεσα

by Newsroom i-diakopes.gr
Έκτακτη ανακοίνωση από την Eurobank για όσους έχουν λογαριασμό: Δείτε το άμεσα

Η εκπρόσωπος του ΤΧΣ κα Ευθυμία Δελή, υπέβαλε την παραίτησή της με ισχύ από την 7η Νοεμβρίου 2023.

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings») ανακoίνωσε ότι, σε συνέχεια της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») από την Eurobank Holdings, η Eurobank Holdings και η 100% θυγατρική της, Τράπεζα Eurobank Α.Ε. («Eurobank»),

Έκτακτη ανακοίνωση από την Eurobank για όσους έχουν λογαριασμό: Δείτε το άμεσα

δεν υπόκεινται πλέον στον νόμο 3864/2010 και στα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του ΤΧΣ να ορίζει έναν εκπρόσωπό του στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Επιτροπές των Διοικητικών Συμβουλίων της Eurobank Holdings και της Eurobank.

Σε αυτό το πλαίσιο, ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στον Όμιλο Eurobank, η εκπρόσωπος του ΤΧΣ κα Ευθυμία Δελή, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών των Διοικητικών Συμβουλίων της Eurobank Holdings και της Eurobank, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της από τις ανωτέρω θέσεις, με ισχύ από την 7η Νοεμβρίου 2023.

Προτεινόμενα