Έκτακτο επίδομα: Μέχρι 2.700 ευρώ για όσους προλάβουν, με μοναδικό κριτήριο την ημερομηνία της αίτησης

by Newsroom i-diakopes.gr
Έκτακτο επίδομα: Μέχρι 2.700 ευρώ για όσους προλάβουν, με μοναδικό κριτήριο την ημερομηνία της αίτησης

Έκτακτο επίδομα: Νέα επιδότηση ύψους 2.700 ευρώ

Το ΙΝΣΕΤΕ δίνει νέο έκτακτο επίδομα ύψους 2.700 ευρώ. Αντικείμενο του προγράμματος είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ στον Τουρισμό.

Δικαιούχοι του επιδόματος του ΟΑΕΔ είναι νέοι άνεργοι έως 29 ετών και μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους.

Η επιδοτούμενη δράση κατάρτισης, που υλοποιεί το ΙΝΣΕΤΕ, θα δοθεί σε 1.940 νέους, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, πτυχιούχους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το έργο περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων.

Οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν τρεις ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης, 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 420 ώρες πρακτικής άσκησης, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τουρισμό και θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Έκτακτο επίδομα: Μέχρι 2.700 ευρώ για όσους προλάβουν, με μοναδικό κριτήριο την ημερομηνία της αίτησης

Προϋπόθεση η συμμετοχή σε όλες τις υποχρεωτικές ενέργειες του έργου, για να δοθεί το έκτακτο επίδομα

Η συμμετοχή σε όλες τις επιμέρους ενέργειες του έργου είναι υποχρεωτική, προκειμένου ο καταρτιζόμενος να λάβει το έκτακτο επίδομα, που ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων).

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% του συνόλου των ωρών κατάρτισης, επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα digitaltraining04.insete.gr/ (φόρμα «Αίτηση συμμετοχής») έως τη συμπλήρωση 1.940 επιτυχόντων και 970 επιλαχόντων.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) – Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Προτεινόμενα