Νέο «επίδομα» των 1.320 ευρώ για τρόφιμα – Οι χιλιάδες δικαιούχοι

by Newsroom i-diakopes.gr
Νέο «επίδομα» των 1.320 ευρώ για τρόφιμα – Οι χιλιάδες δικαιούχοι

Το «επίδομα» των 1.320 ευρώ αποτελεί μέρος του νέου πακέτου στήριξης που ανακοινώθηκε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με τις περιφέρειες της χώρας. Το συγκεκριμένο πακέτο θα καλύψει τις ανάγκες των δικαιούχων σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τη διανομή των ποσών να γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των ευάλωτων πολιτών σε κάθε περιφέρεια.

Το πακέτο στήριξης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ θα διανεμηθεί σε 303.000 δικαιούχους που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Κάθε δικαιούχος αναμένεται να λάβει περίπου 1.320 ευρώ για την αγορά τροφίμων, ειδών βασικής ανάγκης και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης.

Νέο «επίδομα» των 1.320 ευρώ για τρόφιμα – Οι χιλιάδες δικαιούχοι

Το ποσό αυτό χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ και κατανέμεται ανά περιφέρεια, με βάση τον αριθμό των δικαιούχων που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η εν λόγω παροχή περιλαμβάνει τρόφιμα, βασικά είδη ανάγκης, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και άλλες υπηρεσίες που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη.

Η απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν αυτή τη στήριξη – «επίδομα» είναι να είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Τα ποσά που κατανέμονται ανά περιφέρεια βασίζονται στον αριθμό των δικαιούχων και κυμαίνονται από 5.397.340,93 ευρώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έως 100.030.366,65 ευρώ στην Περιφέρεια Αττικής. Η διανομή αυτών των ποσών γίνεται με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων σε όλη τη χώρα.

Τα ποσά που ανά Περιφέρεια καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των ευάλωτων πολιτών που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ : 100.030.366,65 ευρώ σε 75.764 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 72.918.234,50 ευρώ σε 55.229 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 54.526.610,42 ευρώ σε 41.299 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 35.589.707,02 ευρώ σε 26.956 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 33.020.424,87 ευρώ σε 25.010 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 28.171.003,82 ευρώ σε 21.337 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 23.248.966,87 ευρώ σε 17.609 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: 13.866.994,09 ευρώ σε 10.503 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: 11.638.346,47 ευρώ σε 8.815 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 10.856.735,45 ευρώ σε 8.223 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 5.397.340,93 ευρώ σε 4.088 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 7.117.677,35 ευρώ σε 5.391 ωφελούμενους
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 3.617.591,54 ευρώ σε 2.740 ωφελούμενους

Προτεινόμενα