ΟΑΕΔ σπίτια: Ο ΟΑΕΔ παραχωρεί σπίτια σε ανθρώπους με οικονομικές ανάγκες

ΟΑΕΔ σπίτια: Κενά σπίτια θα παραχωρηθούν σε οικονομικά αδύναμους από τον ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ σπίτια: Πολίτες με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες θα βοηθούνται από τον ΟΑΕΔ ο οποίος τους παραχωρεί κενά σπίτια. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση.

ΟΑΕΔ σπίτια: Παραχωρεί κενά σπίτια στους οικονομικά αδυνάτους
ΟΑΕΔ σπίτια: Παραχωρεί κενά σπίτια στους οικονομικά αδυνάτους

Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για τη διάθεση σπιτιών σε οικονομικά αδυνάτους από τον ΟΑΕΔ

Επί της ουσίας, πρόκειται για κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)> Αυτό θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.

Ως έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ορίζονται για παράδειγμα τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους αλλά και το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα. Ακόμη, κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

Πρόκειται δε, για περιπτώσεις κατοικιών που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει του άρθρου 8 του β.δ. 803/1970 (Α΄271), συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για την προετοιμασία της διαδικασίας διάθεσης των κατοικιών κατά τα οριζόμενα και για την υποβολή σχετικής γνωμοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ..

Τέλος, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σχολιάστε.

Ίσως σας ενδιαφέρουν

clo