Πλατφόρμα επιστρεπτέας προκαταβολής: Ανοιχτή η πλατφόρμα – Πότε ξεκινάει η διαδικασία πληρωμών

by Newsroom i-diakopes.gr
Πλατφόρμα επιστρεπτέας προκαταβολής: Ανοιχτή η πλατφόρμα – Πότε ξεκινάει η διαδικασία πληρωμών

Πλατφόρμα επιστρεπτέας προκαταβολής: Από σήμερα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Πλατφόρμα επιστρεπτέας προκαταβολής: Το Οικονομικό Επιτελείο δείχνει συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα που το ίδιο έβαλε. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα από την Παρασκευή 20/11/2020. Έτσι οι δικαιούχοι του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ. Από εκεί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Η διαδικασία των πληρωμών αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να δούνε το ύψος του συνολικού ποσού από το χρηματοδοτικό σχήμα το οποίο θα παρουσιάζεται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Να τονιστεί ότι στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 έχουν δημιουργηθεί ακόμα πιο ευνοϊκοί όροι ως προς τους δικαιούχους. Ειδικότερα για το ύψος της ενίσχυσης, το 50% της οποίας είναι μη επιστρεπτέο, υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως και 31/3/2021.

Πλατφόρμα επιστρεπτέας προκαταβολής: Ανοιχτή η πλατφόρμα – Πότε ξεκινάει η διαδικασία πληρωμών

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται σε 2 λεπτά μέσω της πλατφόρμας για την επιστρεπτέα προκαταβολή

  1. Συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία εσόδων-εξόδων της επιχείρησης στην εφαρμογή «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ» στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”.
    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, διότι μετά την οριστικοποίησή τους δεν είναι δυνατή η τροποποίησή τους.
  2. Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης στην εφαρμογή «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ», πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί οριστικοποιημένη αίτηση χορήγησης μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport”, και ειδικότερα μέσω της εφαρμογής «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ».
    Σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης της αίτησης, η αίτηση τροποποιείται μόνο αυθημερόν.

Ανοιχτή θα παραμείνει η πλατφόρμα για τις υποβολές αιτήσεων έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Προτεινόμενα