Έκτακτο σχέδιο καιρού: Σε εφαρμογή το σχέδιο Βορέας για όλους τους Δήμους της χώρας

by Αντώνης Βαλμάς

Έκτακτο σχέδιο καιρού: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το νέο υπόδειγμα σχεδίου για την αντιμετώπιση των συνεπειών από παγετό και χιονοπτώσεις

Έκτακτο σχέδιο καιρού: Ο κύριος σκοπός του σχεδίου είναι η καλύτερη δυνατή θωράκιση της χώρας μας έναντι συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων & παγετού. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε το ολοκληρωμένο Γενικό Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «Βορέας». Στη συνέχεια,  προχώρησε στην έκδοση «Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού» για την σύνταξη σχεδίων από τους Δήμους της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο αυτό σχέδιο διασφαλίζει την εναρμόνιση των δράσεων αντιμετώπισης συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων & παγετού σε τοπικό επίπεδο. Με γνώμονα τις προϋποθέσεις που προβλέπει το Γενικό Σχέδιο «Βορέας». Παράλληλα περιγράφονται με ακρίβεια οι αρμοδιότητες των Δήμων, οι οποίες αφορούν:

Έκτακτο σχέδιο καιρού: Σε εφαρμογή το σχέδιο Βορέας για τους Δήμους

Σε εφαρμογή το έκτακτο σχέδιο για τον καιρό όσον αφορά την αντιμετώπιση παγετού και χιονοπτώσεων

• Στις συνέργειες φορέων χειμερινής συντήρησης για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο. Με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

• Στο σχεδιασμό και λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού

Ειδικότερα, στη πρώτη κατηγορία αφορούν τις δράσεις που αποβλέπουν στην συνέργεια των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση και λειτουργία του οδικού δικτύου της χώρας μας. Στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η χειμερινή συντήρηση. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται ο σχεδιασμός και η λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ, Ε.Κ.Α.Β., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, κλπ). Επίσης εντάσσονται και φορείς λειτουργίας δικτύων και υποδομών (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, κλπ).

Με βάση αυτό το σχέδιο, η χώρα αποκτά συνεκτικά σχέδια θωράκισης. Σχέδια έναντι συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων & παγετού. Τα σχέδια θωράκισης διατρέχουν το σύνολο των εμπλεκόμενων φορών. Συνδυάζουν την επιχειρησιακή με την επιστημονική γνώση και προβλέπουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενεργειών.

Σχολιάστε.

Ίσως σας ενδιαφέρουν

clo