Γιώργος Μητσικώστας: Το προσκύνημα στον θαυματουργό Άγιο Ιούδα Θαδδαίο στην εκκλησία του

by Εύα Ζαχαριάδη

Άγιος Ιούδας Θαδδαίος: Η επίσκεψη του Γιώργου Μητσικώστα και η προσευχή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εκκλησίας του Άγίου Ιούδα Θαδδαίου στην Κερατέα ο ηθοποιός Γιώργος Μητσικώστα προσκύνησε τον Άγιο Ιούδα Θαδδαίο και προσευχήθηκε στον Άγιο.

Η προσευχή Ιούδα Θαδδαίου συνεχίζεται με το Πάτερ ημών

Γιώργος Μητσικώστας: Το προσκύνημα στον θαυματουργό Άγιο Ιούδα Θαδδαίο στην εκκλησία του

Άγιος Ιούδας Θαδδαίος: Η προσευχή

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά Σου,
ελθέτω η Βασιλεία Σου,
γενηθήτω το θέλημά Σου
ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. ΑΜΗΝ.

Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί και την ώρα του θανάτου ημών, ΑΜΗΝ.

Αρχίζοντας την προσευχή σας μπορείτε να προσεύχεστε ως εξής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της μεσιτείας του Αγίου και ενδόξου σου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, ελέησον με τον αμαρτωλό».

Σχολιάστε.

Ίσως σας ενδιαφέρουν