Κερατέα: Μύρο και αίμα από τα ανοιχτά μάτια του Ταξιάρχη – Συγκλονισμένοι οι πιστοί από Γεωργία

by Τόνια Τζαφέρη
Κερατέα: Μύρο και αίμα από τα ανοιχτά μάτια του Ταξιάρχη – Συγκλονισμένοι οι πιστοί από Γεωργία

Κερατέα: Νέο μεγάλο θαύμα σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2021 στην Εκκλησία Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Η εκκλησία του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου στην Κερατέα είναι γνωστή για τα θαύματα της και γι’ αυτόν τον λόγο δέχεται χιλιάδες πιστούς από ολόκληρο τον κόσμο.

Προσκυνητές από τη Γεωργία προσήλθαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2021 στην Εκκλησία Αγίου Ιούδα Θαδδαίου της Κερατέας όπου προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ και προς έκπληξιν τους παρατήρησαν ότι τους κοίταζε με ανοιχτά μάτια, έτρεχε αίμα στα μάγουλα του μύρο και δάκρυα.

Κερατέα: Μύρο και αίμα από τα ανοιχτά μάτια του Ταξιάρχη – Συγκλονισμένοι οι πιστοί από Γεωργία

Το θαύμα του Αγίου Ιούδα στην Κερατέα

Προσευχή αφιερωμένη στον Άγιο Ιούδα Θαδδαίο

Κύριε Θεέ, Βασιλεῦ Μέγα, Ἄναρχε! Ἀπόστειλον, Κύριε, τόν Σόν Ἀρχάγγελον Μιχαήλ, ἐπί τόν δοῦλον Σου (ὄνομα) ϊνα ρύσης με ἀπό ἐχθρῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων.

Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δός εἰρήνην καί εὐημερίαν τῷ Σῷ δούλῳ (ὄνομα).

Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, τῶν δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τούς ἐχθρούς τούς πολεμοῦντας με, ποίησον αὐτούς ὥσπερ ἀμνούς καί ἀπόστρεψον αὐτούς ὡς ὁ ἄνεμος τήν κόνιν.

Ὦ Μέγα Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ! Ἀρχιστράτηγε, Πρῶτε τῶν ἑξαπτερύγων Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί πάντων τῶν Ἁγίων, γενοῦ μοι προστάτης καί βοηθός ἐν ταῖς θλίψεσι καί ταῖς στενοχωρίαις μου, ἐν τῇ ἐρήμῳ, εἰς τάς ὁδούς, εἰς τούς ποταμούς, καί ἐν τῇ θαλάσσῃ γενοῦ μοι γαλήνιος λιμήν.

Προτεινόμενα