Λίγα λόγια με μεγάλη σημασία: Η προσευχή που πρέπει να λες όταν ανάβεις κερί και που θα σου αλλάξει την ζωή

by Newsroom i-diakopes.gr
Λίγα λόγια με μεγάλη σημασία: Η προσευχή που πρέπει να λες όταν ανάβεις κερί και που θα σου αλλάξει την ζωή

Προσευχή: Βρείτε ηρεμία και αγαλλίαση όταν ανάβετε το κεράκι σας

Ο Θεός είναι αγάπη ή όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «Ο Θεός αγάπη εστί» (Α’ Ιωάν. δ’, 8). Γι’ αυτό μη ξεχνάτε όταν κάνετε τη προσευχή σας και ανάβετε το κεράκι σας, να συμπεριλαμβάνετε και την ακόλουθη προσευχή, για την αγάπη προς τον Ύψιστον, των πλησίων σας ακόμα και όσων θεωρείται εχθρούς σας.

«Χριστέ μου, είσαι το φως του κόσμου.
Βοήθησέ με ώστε και η ζωή μου να λιώνει από αγάπη προς τον πλησίον μου και να φωτίζει σαν το ταπεινό φως αυτού του κεριού».

Ο αγαπών τον Θεόν, ως πεπληρωμένη έχων την εαυτού καρδίαν εκ της θείας αγάπης, αγαπά τους εχθρούς αυτού, ευλογεί τους καταρωμένους αυτόν, καλώς ποιεί τους μισούντας αυτόν και προσεύχεται υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων αυτόν.

Λίγα λόγια με μεγάλη σημασία: Η προσευχή που πρέπει να λες όταν ανάβεις κερί και που θα σου αλλάξει την ζωή

Προσευχή: Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών

Ενέργεια και απόδειξις της προς τον Θεόν τελείας αγάπης εστίν η γνησία δι” ευνοίας προς τον πλησίον διάθεσις.

Εν τούτω εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε και ημείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς ημών τιθέναι.

Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη παρρησίαν δίδωσιν εν τη ημέρα της κρίσεως”.

Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμμένη προσευχή που πρέπει να λέμε όταν ανάβουμε κερί στην εκκλησία, από την άλλη πάλι μπορείτε φυσικά να πείτε ότι αισθάνεται η καρδιά σας εκείνη τη στιγμή.

Προτεινόμενα