Να τη λέτε κάθε πρωί και τίποτα κακό δεν θα σας αγγίξει σύμφωνα με Άγιους πατέρες: Η προσευχή του Αγίου Όρους

by Τόνια Τζαφέρη
Να τη λέτε κάθε πρωί και τίποτα κακό δεν θα σας αγγίξει σύμφωνα με Άγιους πατέρες: Η προσευχή του Αγίου Όρους

Προσευχή του Αγίου Όρους: Το ψαλτήρι του Δαυϊδ

Το Άγιο Όρος θεωρείται ευλογημένος τόπος με τους πατέρες που μονάζουν εκεί να έχουν σπουδαία μαθήματα ζωής να παραδώσουν, γνώσεις, αλλά και προσευχές όπως αυτή παρακάτω.

Όπως διδάσκουν λοιπόν οι παλαιοί γέροντες του Αγίου Όρους κι ο Άγιος Παϊσιος, το ψαλτήρι του Δαυϊδ, αποτελεί πανίσχυρο όπλο κατά οποιουδήποτε κακού.

Να τη λέτε κάθε πρωί και τίποτα κακό δεν θα σας αγγίξει σύμφωνα με Άγιους πατέρες: Η προσευχή του Αγίου Όρους

Παραθέτουμε λοιπόν έναν εκ των ισχυρών ψαλμών, κάθε πρωϊ όταν λέγεται αυτός ο ψαλμός δεν πλησιάζει τίποτα κακό, σύμφωνα με άγιους πατέρες.

Ψαλμός ΞΘ’ (69)

Αναλυτικά η προσευχή από το Άγιο όρος

Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι, οι λέγοντές μοι: Εύγε, εύγε.

Να τη λέτε κάθε πρωί και τίποτα κακό δεν θα σας αγγίξει σύμφωνα με Άγιους πατέρες: Η προσευχή του Αγίου Όρους

Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί Σοί, πάντες οι ζητούντες σε, ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν Σου. Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου, και ρύστης μου ει Συ, κύριε, μη χρονίσης.

Αμην

Προτεινόμενα