Στρατηγός είπε 7 φορές την προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου και σώθηκε από επιθετικό καρκίνο

by Τόνια Τζαφέρη

Θαύμα ομολόγησε σήμερα Στρατηγός της Αστυνομίας κατά το προσκύνημά του 

Μια επιστολή από έναν στρατηγό ο οποίος θέλησε να μιλήσει για το θαύμα του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου:

«Γεια σας, ονομάζομαι Παναγιώτης Καίσαρης, είμαι Στρατηγός Απόστρατος της Αστυνομίας.

Έχω να πω ότι τον Φλεβάρη διαγνώσθηκα με σοβαρή μορφή καρκίνου με μετάσταση στα οστά και τους λεμφαδένες.

Δεν υπήρχε σωτηρία και θεραπεία.

Με προσευχή στον Αγιο Ιούδα το Θαδδαίο και στον Χριστό και τον Θεό μας, ο΄Άγιος με βοήθησε και όπως βλέπετε, οδηγώντας ήρθα εδώ από την Αθήνα.

Ναός Ιουδα Θαδδαίου – 6948891561, 2292040430

Ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος, δεν έχει καμία σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που πρόδωσε τον Θεάνθρωπο. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος ήταν Εβραίος από την Έδεσσα και πολύ μορφωμένος στις θείες Γραφές, είχε ανεβεί στην Ιερουσαλήμ για προσκύνημα την εποχή του Ιωάννου του Βαπτιστού. Όταν άκουσε το κήρυγμα του και είδε την αγγελική του ζωή, τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε, ώστε επεδίωξε και βαπτίστηκε απ’ αυτόν.

Στρατηγός είπε 7 φορές την προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου και σώθηκε από επιθετικό καρκίνο

Μετά όμως, όταν άκουσε τη διδασκαλία και είδε τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον ακολούθησε μέχρι το σωτήριο Πάθος. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, επέστρεψε στην πατρίδα του Έδεσσα.

Εκεί καθάρισε από τη λέπρα τον τοπάρχη Αύγαρο και κατόπιν τον βάπτισε χριστιανό.

Αναλυτικά η προσευχή του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,

αγιασθήτω το όνομά Σου,

ελθέτω η Βασιλεία Σου,

γενηθήτω το θέλημά Σου

ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,

και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,

αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. ΑΜΗΝ.

Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί και την ώρα του θανάτου ημών, ΑΜΗΝ.

Στρατηγός είπε 7 φορές την προσευχή Αγίου Ιούδα Θαδδαίου και σώθηκε από επιθετικό καρκίνο

Μερικά λόγια για τον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο

Ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος, δεν έχει καμία σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που πρόδωσε τον Θεάνθρωπο. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος ήταν Εβραίος από την Έδεσσα και πολύ μορφωμένος στις θείες Γραφές, είχε ανεβεί στην Ιερουσαλήμ για προσκύνημα την εποχή του Ιωάννου του Βαπτιστού. Όταν άκουσε το κήρυγμα του και είδε την αγγελική του ζωή, τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε, ώστε επεδίωξε και βαπτίστηκε απ’ αυτόν.

Μετά όμως, όταν άκουσε τη διδασκαλία και είδε τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον ακολούθησε μέχρι το σωτήριο Πάθος. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, επέστρεψε στην πατρίδα του Έδεσσα. Εκεί καθάρισε από τη λέπρα τον τοπάρχη Αύγαρο και κατόπιν τον βάπτισε χριστιανό. Αφού δίδαξε και φώτισε με το λόγο της αληθείας πολλούς και ίδρυσε πολλές εκκλησίες στις πόλεις της Συρίας, έφθασε στη Βηρυτό. Ο Θαδδαίος και εκεί με τη χάρη του Θεού δίδαξε το Ευαγγέλιο και βάπτισε πολλούς. Τελικά, εκεί παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του, αφού στη ζωή του εφάρμοσε πλήρως την εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές Του:

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντας αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Κατά Ματθαίο ΚΗ(28): 19).

Θαδδαῖε! ποῖον ἄλλο σοι πλέξω στέφος, Ἤ αὐτόπτην λέγειν σε, καὶ μύστην Λόγου; Εἰκάδι πρώτῃ Θαδδαῖος βιότοιο ἀπέπτη».

Σχολιάστε.

Ίσως σας ενδιαφέρουν