Έλληνες καθηγητές: Διακρίθηκαν 11 καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως

Έλληνες καθηγητές: Οι 11 καθηγητές συγκαταλέγονται στους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο

Έλληνες καθηγητές: Έντεκα καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων διακρίθηκαν ανάμεσα στους επιστήμονες με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Πρόκειται για Έλληνες πανεπιστημιακούς και ερευνητές που εργάζονται σε τριτοβάθμια ιδρύματα ή ερευνητικούς φορείς. Περιλαμβάνονται δε στη λίστα 6.400 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters. Στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science. Από αυτούς οι 3.900 κατατάσσονται σε 21 συγκριμένα επιστημονικά πεδία και τομείς και οι 2.500 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και τομέων.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI), 2009-2019, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 160.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. Συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.400 ερευνητές, το έργο των οποίων είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες, και αποτελεί συγχρόνως πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.

Έλληνες καθηγητές: Διακρίθηκαν 11 για την επιρροή τους παγκοσμίως

Δείτε αναλυτικά τη λίστα των 11 ελλήνων καθηγητών που διακρίθηκαν για την επιρροή τους παγκοσμίως

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι 11 έλληνες πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές που εργάζονται σε ελληνικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κατάταξη έχουν πολύ σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως. Στον εν λόγω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό ερευνητικό τους έργο σε επίπεδο δημοσιεύσεων. Συνόλου ετεροαναφορών και δείκτη H-index, όπως αυτά αποτυπώνονται στα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης publons του Web of Science. Στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζονται στοιχεία στη βάση publons επειδή οι ερευνητές δεν έχουν δημιουργήσει ή εμπλουτίσει το προφίλ τους στη βάση, έχει χρησιμοποιηθεί το εργαλείο WoS Author Search (με αστερίσκο στον πίνακα).

Έλληνες καθηγητές: Διακρίθηκαν 11 καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως


Σχολιάστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Το κατάλαβα Περισσότερα