Λήγει σε 4 ημέρες, δεν το ξέρουν ούτε οι λογιστές: Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι για τις μητέρες

Για να εξασφαλίσει μια μητέρα το επίδομα που χορηγείται από τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας, απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η περίοδος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου και λήγει στις 25 Ιουνίου. Όλες οι ενδιαφερόμενες μητέρες πρέπει να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά στα ΚΕΠ της χώρας για να διασφαλίσουν την χορήγηση του βοηθήματος.

Το επίδομα απευθύνεται σε μητέρες πολύτεκνες και τρίτεκνες. Οι τρίτεκνες αγρότισσες που έχουν τρία παιδιά μπορούν να λάβουν ενίσχυση 700 ευρώ, ενώ οι πολύτεκνες μητέρες με περισσότερα από τρία παιδιά θα λάβουν 100 ευρώ επιπλέον. Οι αιτούσες πρέπει να είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και να διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η εκπλήρωση αυστηρών προϋποθέσεων:
Οι τρίτεκνες πρέπει να έχουν τρία άγαμα και άνεργα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το 19ο έτος αν συνεχίζουν τις σπουδές τους, ή το 24ο έτος αν φοιτούν σε Ίδρυμα Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Επιπλέον, μπορούν να είναι δικαιούχοι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, αν ο αριθμός τους υπερβαίνει τις προβλεπόμενες θέσεις, γίνεται κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Η ανακοίνωση των δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ ή μέσω των ΚΕΠ.

Related posts

«Κόκκινος συναγερμός»: Βρέθηκαν νεκρά ποντίκια σε ρύζι – Ανακλήθηκαν 27.500 συσκευασίες

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Παναγιώτου

Μεγάλn προσοχń, το έχουμε όλοι στο φαρμακεiο του σπιτιού: Ανακαλεiται παρτίδα πασiγνωστου αναλγnτικού φαρμάκου