Μετακινήσεις εκτός νομού: Επιτρέπονται με έγγραφο από ιδιωτική κλινική ή δημόσιο νοσοκομείο

Μετακινήσεις εκτός νομού: Επιτρέπονται με έγγραφο από ιδιωτική κλινική ή δημόσιο νοσοκομείο

Μετακινήσεις εκτός νομού: Αναλυτικά οι αλλαγές των υπερτοπικών μετακινήσεων

Μετακινήσεις εκτός νομού: Αλλαγές σχετικά με τις υπερτοπικές μετακινήσεις την περίοδο του Πάσχα ανακοίνωσε ο Άκης Σκέρτσος.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός συντονισμού και κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος «Εφόσον υπάρχει άδεια από δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας θα μπορέσει να μετακινηθεί ο πολίτης. Όχι η άδεια από ιδιώτη γιατρό, αλλά προγραμματισμένα ραντεβού σε ιδιωτικές κλινικές ή δημόσια νοσοκομεία. Βεβαιώσεις από ιδιώτες γιατρούς αυτές τις μέρες δεν θα γίνουν δεκτές».

Στο ήδη υπάρχον ΦΕΚ λοιπόν, προστίθεται η εξής συμπληρωματική οδηγία:

Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 (Β’ 1678). Κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται η δυνατότητα μετακίνησης προς ιδιωτική κλινική, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Για λόγους υγείας, στην περίπτωση μετακίνησης βα) προς δημόσια δομή υγείας. ββ) αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική. Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησης».

Μετακινήσεις εκτός νομού: Επιτρέπονται με έγγραφο από ιδιωτική κλινική ή δημόσιο νοσοκομείο

Πέρα από τις περιπτώσεις μετακινήσεων εκτός νομού για λόγους υγείας, έτσι θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες την Μεγάλη Εβδομάδα

Την Μεγάλη Εβδομάδα το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας αλλάζει και από τις 21:00, ξεκινά στις 22:00. Από την ερχόμενη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου, θα ξεκινάει στις 23:00.

Όσο για τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, έως την Μεγάλη Τετάρτη θα ξεκινούν στις 18:30. Την Μεγάλη Πέμπτη στις 17:30 και την Μεγάλη Παρασκευή στις 18:00. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Ανάσταση θα γίνει στις 21:00.

Όσο για τον Επιτάφιο, η περιφορά θα γίνει χωρίς την ακολουθία πιστών στους προαύλιους χώρους των ναών.

Προτεινόμενα