Το καλύτερο αφεντικό της Ελλάδας: Το ασύλληπτο ποσό που μοίρασε φέτος στους εργαζόμενούς του και τα εξτρά δώρα

Η διοίκηση της Motor Oil αναγνωρίζει τη συμβολή των εργαζομένων στην επίτευξη υψηλής κερδοφορίας και των συνολικών αποτελεσμάτων του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων στις 19 Ιουνίου, θα προταθεί η διανομή 12 εκατομμυρίων ευρώ από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ως μπόνους σχεδόν δύο μηνιαίων μισθών για κάθε εργαζόμενο.

Η Motor Oil θεωρεί τους υπαλλήλους της ως τον πολυτιμότερο πόρο, απαραίτητο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, την υλοποίηση των αναπτυξιακών επιχειρηματικών σχεδίων της και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς της.

Το μπόνους αυτό θα διανεμηθεί σε 1.429 εργαζομένους που απασχολούνται στο διυλιστήριο και τις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας. Το φετινό μπόνους είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ που είχαν δοθεί την προηγούμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2023 καταβλήθηκαν στους εργαζομένους της μητρικής εταιρείας επιπλέον 10,4 εκατομμύρια ευρώ μέσω μισθοδοσίας. Χωρίς την επιπλέον παροχή των 12 εκατομμυρίων ευρώ, οι περσινές μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές ανά εργαζόμενο ανήλθαν σε 88.818 ευρώ. Με την προσθήκη της νέας παροχής, οι αποδοχές αυτές θα φτάσουν στα 97.239 ευρώ.

Τα μπόνους στα μέλη του ΔΣ
Παράλληλα, κατά τη γενική συνέλευση, θα προταθεί η διανομή συνολικών κερδών ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ ως μπόνους επιβράβευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους και ειδικότερα:

– την επίτευξη των υψηλότερων καθαρών κερδών στην ιστορία της εταιρείας ιδιαίτερα σε μία χρήση όπου έλαβε χώρα το εκτεταμένης κλίμακας πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2023.

– την πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου με χρονικό ορίζοντα το 2030 (στρατηγική TARGET 2030) μέσω της ολοκλήρωσης σειράς στοχευμένων σημαντικών εξαγορών στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας όπως: το υπολειπόμενο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES Α.Ε. με αποτέλεσμα η εν λόγω Εταιρεία να είναι πλέον 100% ελεγχόμενη από τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε. και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

– προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2023 μέχρι του ποσού των 8 εκατ. σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Επισημαίνεται ότι τα καθαρά κέρδη χρήσης της Εταιρεία διαμορφώθηκαν τη χρήση 2023 σε 786,6 εκατ. έναντι 735 εκατ. τη χρήση 2022.

Το Μέρισμα
Το προτεινόμενο συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε 199.409.364 ευρώ, ή 1,80 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανεμηθεί από την Εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτό αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,58% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στις 29 Δεκεμβρίου 2023 και σε 7,78%. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2023, συνολικού ύψους 44.313.192 ευρώ (ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή) τον Δεκέμβριο 2023. Ως εκ τούτου, το υπόλοιπο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε 1,40 ευρώ.

Related posts

Θάσος: Πέθανε στον ύπνο της μητέρα δύο παιδιών που είχε φτάσει για να δουλέψει το καλοκαίρι

Έκτακτο: Φρικτό τροχαίο με 18χρονα παιδιά – Νεκρός και σοβαρά τραυματίες

Μόλις ανακοινώθηκε Κοινωνικό Μέρισμα 2024: Έκτακτο επίδομα σε χιλιάδες δικαιούχους, τα χρήματα που θα πάρετε