Δώρο Πάσχα 2021: Αυτή την ημερομηνία θα καταβληθεί σε εργαζομένους σε αναστολή

Δώρο Πάσχα 2021: Αυτή την ημερομηνία θα καταβληθεί σε εργαζομένους σε αναστολή

Δώρο Πάσχα 2021: Αναλυτικά τι ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου

Δώρο Πάσχα 2021: Η κυβέρνηση κατέθεσε στην Βουλή την τροπολογία για την καταβολή του δώρου Πάσχα. Το δώρο θα δοθεί σε εργαζομένους που είναι σε αναστολή εργασίας, όπως και τα Χριστούγεννα.

Η σχετική δαπάνη θα ανέλθει συνολικά σε 185 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Το δώρο αφορά στους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2021.

Το επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Αναμένεται δε ότι θα καταβληθεί έως την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου.

Δώρο Πάσχα 2021: Αυτή την ημερομηνία θα καταβληθεί σε εργαζομένους σε αναστολή

Αναλυτικά τι ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2021

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε από το βήμα της Βουλής «Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος. Από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα. Καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών του έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους».

Ακόμα πρόσθεσε «Οι εργαζόμενοι που το προηγούμενο διάστημα ήταν σε αναστολή, και έτερο χρονικό διάστημα εργάζονταν κανονικά, για το μεν χρονικό διάστημα της αναστολής θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα απευθείας στους λογαριασμούς των εργαζομένων. Για το χρονικό διάστημα που εργάζονταν, θα καταβληθεί κανονικά το ποσοστό που αναλογεί στο δώρο, από τον εργοδότη τους».

Δώρο Πάσχα 2021: Αυτή την ημερομηνία θα καταβληθεί σε εργαζομένους σε αναστολή

Προτεινόμενα