ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

24 Μικρές Προσευχές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου και αιωνίων αγαθών

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ακολουθούν σύντομες προσευχές Οι σύντομες προσευχές από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο: 1. Κύριε, μη στερήσης με…

Read more