«Χριστέ μου, είσαι το φως του κόσμου»: Τι πρέπει να λέμε, όταν ανάβουμε το κερί στην Εκκλησία

Κερί: «Χριστέ μου, είσαι το φως του κόσμου»

«Χριστέ μου, είσαι το φως του κόσμου. Βοήθησέ με ώστε και η ζωή μου να λιώνει από αγάπη προς τον πλησίον μου και να φωτίζει σαν το ταπεινό φως αυτού του κεριού». Η προσευχή που λέμε, όταν με ευλάβεια ανάβουμε το κεράκι μας στην Εκκλησία.

Ο αγαπών τον Θεόν, ως πεπληρωμένη έχων την εαυτού καρδίαν εκ της θείας αγάπης, αγαπά τους εχθρούς αυτού, ευλογεί τους καταρωμένους αυτόν, καλώς ποιεί τους μισούντας αυτόν και προσεύχεται υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων αυτόν.

Τα λόγια που πρέπει να λέμε, όταν ανάβουμε ένα κερί στην εκκλησία

Ενέργεια και απόδειξις της προς τον Θεόν τελείας αγάπης εστίν η γνησία δι” ευνοίας προς τον πλησίον διάθεσις.

Εν τούτω εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε και ημείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς ημών τιθέναι.

Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη παρρησίαν δίδωσιν εν τη ημέρα της κρίσεως.

Related posts

«Βόμβα» – Aυτά είναι τα δύο μέλη του ΠΑΣΟΚ στη σπείρα που εκβίαζε μαγαζάτορες – Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητά τους

«Δεν είναι κι εύκολο να το πεις» Σφίχτηκε το στομάχι όλων με τα τελευταία νέα για τον Δημήτρη Κόκοτα

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Μεγάλη ανατροπή με τους σημαιοφόρους της Ελλάδας στην τελετή έναρξης