Κινηματογράφοι: Το Υπουργείο Πολιτισμού θα τους ενισχύσει με 1,35 εκατ. ευρώ – Ποιες οι προϋποθέσεις

Κινηματογράφοι: Το Υπουργείο Πολιτισμού θα τους ενισχύσει με 1,35 εκατ. ευρώ – Ποιες οι προϋποθέσεις

Κινηματογράφοι: Στόχος είναι να προσφερθεί στήριξη και να αποδοθούν κίνητρα για τη λειτουργία τους

Κινηματογράφοι: Πρόγραμμα ύψους 1.350.000 ευρώ θα δοθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη στήριξη των κινηματογράφων. Η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, ανέφερε «Στόχος του προγράμματος είναι η απόδοση κινήτρων, τόσο για την προβολή ελληνικών ταινιών, στη δύσκολη εποχή της πανδημίας, όσο και για τη στήριξη των κινηματογράφων που τις προβάλλουν».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Η στήριξη αφορά επιχειρήσεις κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας που διαθέτουν μία ή δύο αίθουσες (οθόνες). Των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, με κρατική εντολή, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά πρόβαλαν τουλάχιστον μία ελληνική ταινία κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020.

Επίσης, αφορά και στους κινηματογράφους, με τα ίδια χαρακτηριστικά, που θα προβάλουν κατά τη περίοδο 2020-2021 τουλάχιστον μία ελληνική ταινία.

Κινηματογράφοι: Το Υπουργείο Πολιτισμού θα τους ενισχύσει με 1,35 εκατ. ευρώ – Ποιες οι προϋποθέσεις

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και το ύψος της ενίσχυσης των κινηματογράφων

Οι προϋποθέσεις

1. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να έχει προβάλει κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020 ή την περίοδο 2020-2021, σε μία οθόνη. Τουλάχιστον μία ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, για μία πλήρη εβδομάδα. Ως «εβδομάδα προβολής» νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάϊο (κινηματογραφική περίοδος). Στην περίπτωση που η εβδομάδα προβολής διακόπηκε λόγω απόφασης των υγειονομικών αρχών για αναστολή λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, η εβδομάδα θεωρείται πλήρης, ανεξαρτήτως των ημερών που προβλήθηκε η ελληνική ταινία.

2. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, στην οποία να καταγράφεται ο επίσημος αριθμός των αιθουσών. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως δημοτική επιχείρηση ή να ανήκει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

3. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να λειτουργούσε καθόλη την κινηματογραφική περίοδο και η άδεια λειτουργίας του να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από 1/9/19 (με εξαίρεση την περίοδο που έκλεισε με Π.Ν.Π.).

Το ύψος της ενίσχυσης

Στις €2.000 για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για μία εβδομάδα.

Στις €3.000 συνολικά για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για δύο ή περισσότερες εβδομάδες.

Κινηματογράφοι: Το Υπουργείο Πολιτισμού θα τους ενισχύσει με 1,35 εκατ. ευρώ – Ποιες οι προϋποθέσεις

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ενίσχυση των κινηματογράφων

Τα δικαιολογητικά

1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση Taxisnet όπου αναγράφονται οι κωδικοί δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ)

2. Αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής στην επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου για τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβλήθηκαν, κατά την κινηματογραφική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση. Στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου, ο αριθμός των εισιτηρίων και ο χρόνος προβολής του.

3. Για τα νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του.

Προτεινόμενα