Μας βάλαν τα γυαλιά: Αυτός είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός που ανακοίνωσε μόλις η Κύπρος

Μας βάλαν τα γυαλιά: Αυτός είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός που ανακοίνωσε μόλις η Κύπρος

Κύπρος: Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός;

Από την 1η Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο ο θεσμός του εθνικού κατώτατου μισθού. Η πληροφορία έγινε γνωστή σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Βάσει του Διατάγματος, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο καθορίζεται σε 940 ευρώ μεικτά για πλήρη απασχόληση.

Ωστόσο το ποσό αυτό θα καταβάλλεται μόνο μετά την παρέλευση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση.

Για τους πρώτους έξι μήνες, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός καθορίζεται σε 885 ευρώ για πλήρη απασχόληση.

Στις περιπτώσεις εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση, εκτός της περίπτωσης των φρουρών ασφαλείας και των καθαριστών όπου υπάρχει μισθός με την ώρα, για τα υπόλοιπα επαγγέλματα που καλύπτονται από το «περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα», το ωρομίσθιο υπολογίζεται κατ’ αναλογία του συνήθους εβδομαδιαίου ωραρίου των εργαζομένων στην επιχείρηση, εκεί όπου υπάρχει, με πλήρη απασχόληση ή στο γενικό ωράριο του κλάδου.

Μας βάλαν τα γυαλιά: Αυτός είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός που ανακοίνωσε μόλις η Κύπρος

Κύπρος: Από το μέτρο επωφελούνται τουλάχιστον 40.000 χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι

Πάντως, οι συνδικαλιστές δηλώνουν πως χρειάζεται προσοχή στην εφαρμογή του μέτρου και πως θα επιδιώξουν βελτιώσεις στην εν λόγω θεσμοθέτηση, καθώς υπάρχουν εξαιρέσεις.

Προτεινόμενα