Δώρο Χριστουγέννων: Η ημερομηνία που θα καταβληθεί στους εργαζομένους σε αναστολή

by Αντώνης Βαλμάς

Δώρο Χριστουγέννων: Τι προβλέπει η ΚΥΑ για το πότε θα γίνει η καταβολή στους εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή

Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2020 από το κράτος στους εργαζόμενους που έχουν βρεθεί σε αναστολή σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική ΚΥΑ για τους δικαιούχους του Δώρου.

Πιο συγκεκριμένα η ΚΥΑ ορίζει:

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.5.2020 έως 31.12.2020. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά. Λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4728/2020 καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων. Που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020.

Η καταβολή της ανωτέρω αναλογίας γίνεται από τους υπόχρεους προς τούτο εργοδότες κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742).

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για την καταβολή του δώρου για τα Χριστούγεννα σε όσους είναι σε αναστολή

Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4690/2020 (Α΄ 104), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.

Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δια του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής: α. Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30η.11.2020. Η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020, β. Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2020 έως 31.12.2020. Η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021.

3. α) Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες. Καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742).

β) Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής: βα. για το έως την 30η.11.2020 διάστημα υπαγωγής. Η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020. Ββ. για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021.

Σχολιάστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Το κατάλαβα Περισσότερα