Εκκλησία Κερατέας: Μύρο και αίμα από τα ανοιχτά μάτια του Ταξιάρχη- Συγκλονισμένοι οι πιστοί από Γεωργία

by Τόνια Τζαφέρη

Αρχάγγελος Ταξιάρχης: Δάκρυα από την εικόνα του στην Κερατέα

Πολλοί ήταν οι μάρτυρες στο συγκεκριμένο θαύμα του Αρχαγγέλου Ταξιάρχη στην εκκλησία της Κερατέας, μάλιστα εκείνη την ώρα βρίσκονταν και πιστοί από την Γεωργία.

Προσκυνητές από τη Γεωργία προσήλθαν στις 8 Δεκεμβρίου 2021 στην Εκκλησία Αγίου Ιούδα Θαδδαίου της Κερατέας όπου προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ και προς έκπληξιν τους παρατήρησαν ότι τους κοίταζε με ανοιχτά μάτια, έτρεχε αίμα στα μάγουλα του μύρο και δάκρυα.

Προσευχή στον Αρχάγγελο Ταξιάρχη

Κύριε Θεέ, Βασιλεῦ Μέγα, Ἄναρχε! Ἀπόστειλον, Κύριε, τόν Σόν Ἀρχάγγελον Μιχαήλ, ἐπί τόν δοῦλον Σου (ὄνομα) ϊνα ρύσης με ἀπό ἐχθρῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων.

Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δός εἰρήνην καί εὐημερίαν τῷ Σῷ δούλῳ (ὄνομα).

Εκκλησία Κερατέας: Μύρο και αίμα από τα ανοιχτά μάτια του Ταξιάρχη- Συγκλονισμένοι οι πιστοί από Γεωργία

Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, τῶν δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τούς ἐχθρούς τούς πολεμοῦντας με, ποίησον αὐτούς ὥσπερ ἀμνούς καί ἀπόστρεψον αὐτούς ὡς ὁ ἄνεμος τήν κόνιν.

Ὦ Μέγα Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ! Ἀρχιστράτηγε, Πρῶτε τῶν ἑξαπτερύγων Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί πάντων τῶν Ἁγίων, γενοῦ μοι προστάτης καί βοηθός ἐν ταῖς θλίψεσι καί ταῖς στενοχωρίαις μου, ἐν τῇ ἐρήμῳ, εἰς τάς ὁδούς, εἰς τούς ποταμούς, καί ἐν τῇ θαλάσσῃ γενοῦ μοι γαλήνιος λιμήν.

Σχολιάστε

Ίσως σας ενδιαφέρουν